محصولات

تابلو فشار ضعیف

fe9df660-2a22-42e9-be63-070857d31c2a
تابلوهای سلولی فشار ضعیف در انواع ثابت و کشویی
تابلوهای فشار ضعیف بارانی OUTDOOR
تابلوهای فشار ضعیف روکار و توکار INDOOR
تابلوهای فشار ضعیف اندازه گیری INDOOR/OUTDOOR
تابلوهای حفاظت
تابلوهای کنترل MIMIC
تابلوهای کنترل فشار ضعیف
تابلوهای اتوماتیک ترانسفر (چنج آور سنکرون)
تابلوهای بانک خازنی (اصلاح ضریب قدرت)

تابلو فشار متوسط

۵b3dce0f-6343-4301-84d4-4405f6a38fb0
تابلوهای فشار متوسط طرح کشویی از سطح ولتاژ 24 KV تا 40.5 KV
تابلوهای فشار متوسط کمپکت به صورت AIS , GIS از سطح ولتاژ 24 KV تا36 KV
پست کمپکت (پیش ساخته)