تماس با ما

با ما در تماس باشید

واحد پشتیبانی
سرکار خانم مهندس خرم آبادی -09201612893 داخلی 200
واحد مهندسی فروش
سرکار خانم مهندس عبدی -09120481659 داخلی 210
واحد مهندسی فروش
جناب آقای مهندس آقاجانی پور -09126582239 داخلی 220
واحد مهندسی فروش
جناب آقای مهندس یوسفی_09120481685 داخلی 221
واحد فنی مهندسی
جناب آقای مهندس قنبری - 09120494592 داخلی 311
واحد تضمین کیفیت
جناب آقای مهندس علیزاده - داخلی 400
واحد خدمات پس از فروش
09120248925
واحد تدارکات
جناب آقای مهندس سلیقه - 09120440583 داخلی 230
واحد مالی
جناب آقای کریمی - داخلی 250

آدرس کارخانه:
کرج، جاده قزلحصار، خیابان اکسیژن، پلاک 3
تلفن:

02634255303
02633309303
ایمیل:

Info@TabarestanTablo.com
Tabarestan_Tablo@yahoo.com
آدرس تلگرام:
https://t.me/TabarestanTabloco
آدرس سایت:
www.tabarestantablo.com