تابلو برق فشار ضعیف

تابلو برق فشار ضعیف یا تابلو LV با ولتاژ کمتر از 1000 ولت کار می کند، عملکرد همه اجزا در این نوع تابلو به یکدیگر وابسته است و در صورت وجود خطا در یکی از آنها، عملکرد دیگر اجزا دچار مشکل خواهد شد. تابلو برق های فشار ضعیف از نظر تجهیزات با تابلو برق های فشار قوی و فشار متوسط متفاوت هستند، زیرا سطح ولتاژی که از خود عبور می دهند متفاوت است.